Misyonumuz

Dost Vakfı’nın varlık gerekçesi,  öğrenmek ve erdemli şekilde kendilerini yetiştirmek isteyen bireyler için ilmi faaliyetlere zemin hazırlamak ve dostça ‘kalbi dayanışma’ birlikteliğine imkân sağlamaktır.

Bu misyon çerçevesinde, vakıf faaliyetlerimiz:

  • Yetişkinler ve gençler için istikrarlı ve verimli öğrenme ortamları oluşturmak.
  • Ortak ilmi merakları ve hassasiyetleri olan insanların, huzurla ilim ve ahlak etrafında bir araya gelmelerine imkan sağlamak.
  • Planlanan ilmi faaliyetlerin kaynak olacağı; yazılı, görsel ve işitsel yayınlar üreterek, bilginin kalıcılığını ve çoğaltılmasını temin etmek.
  • Kendine ve çevresine “insanın varoluş gayesini, hayatın anlamını, sonsuzluk yolunda zamanlardan bağımsız olan değerleri” hatırlatmak isteyen bireylere şevk vermek ve araştırma imkânları oluşturmak.
  • İlimle meşgul olan, zihinlerinde hazineler biriktirmiş veya yaşayışlarıyla model niteliğinde uygulamalara imza atmış insanlarla toplumun geniş katmanları arasında köprüler kurmak.


Vizyonumuz

Dost Vakfı’nın gelecek hayâli,
insanlığın ilerlemesine, huzuruna ve dünyada iyilik rüzgârlarının çoğalmasına mütevazı bir katkı sunmaktır.
Allah’ın iyi insanların birlikteliklerine ve iyiliklerin güç kazanmasına vesile kılarak şereflendirdiği, sürekli hayır üreten bir ‘ilim ve iyilik merkezi’ olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

 

İlkelerimiz

Dost Vakfı’nın kişilerden ve zamanlardan bağımsız olarak belirlenmiş, kurumsal ilkeleri şunlardır:

  1. “Bilgi ve erdem” merkezinde oluşan birliktelikler, tüm kişisel ve grupsal yan faydalardan bağımsız olmalıdırlar.
  2. Öğrenme ortamlarında konuşulan veya araştırılan içerikler, dileyen herkes için şeffaf ve kaynaklı olmalıdır.
  3. Öğrenme halkalarına katılan insanlar, asla önceliklerinden ya da kişisel tercihlerinden ötürü eleştirilmemeli ve iyi niyet çerçevesinde özgürce soru sorabilmeli, doğruyu irdeleyebilmelidir.
  4. Sürekli iyilik üretme istidadı taşıyan vakıf, imkânlarını mümkün olan en yüksek verimlilikle kullanmalı ve faaliyetlerinde zaman, imkân, fikir ve ortam verimliliğine itina göstermelidir.
  5. Öğrenme ortamlarına katılan bireyler arasında hiyerarşi ilişkisi değil ‘bilgiye muhatap olma ortaklığı’ gözetilmelidir.